sreda, 10 julijaNajnovejše novice iz slovenskega spleta

Izobraževanje

Ljudje smo radovedna bitja in čeprav se nam v šolskih klopeh včasih ne zdi tako, kar hlepimo po znanju. Učimo se vsak dan in si nabiramo izkušnje za življenje, ob tem pa spoznavamo tudi »neuporabne« stvari, ki služijo le razgibavanju možganov in širjenju obzorij. Izobrazba ima vedno večjo vlogo pri kakovosti življenja, saj omogoča boljšo zaposlitev in višjo plačo, hkrati pa je tudi ključni dejavnik gospodarskega in kulturnega razvoja. Po tovrstno znanje – ali pa vsaj potrdila o njem – je treba v ustrezne ustanove. V tokratni spletarni, ki sovpada s skorajšnjim začetkom šolskega in študijskega leta,  podrobneje pišemo o tem, kdo pri nas skrbi za IZOBRAŽEVANJE in kaj ponuja.

1. Univerza v Ljubljani
V koledarskem letu 2003 je na Univerzi v Ljubljani diplomiralo 7560 študentov, specializiralo 106, magistriralo 641 in doktoriralo 319, v študijskem letu 2003/2004 pa Univerza izobražuje 56.000 študentov. Njeni začetki segajo v leto 1919 (Ljubljana je imela univerzo že stoletje poprej – francosko Ecoles centrales), ko je imela pet fakultet, danes pa jih ima ob treh akademijah in eni visoki šoli dvaindvajset. Univerza v Ljubljani ponuja tudi pester izbor podiplomskega oziroma specialističnega, magistrskega in doktorskega študija. Na spletišču univerze so poleg že naštetega podrobno predstavljeni še knjižnica in društva, na prvi strani pa vas bodo pričakale novice o aktualnih dogodkih — vse od razpisov do rezultatov tekmovanj v rolanju. Po internetu lahko dostopate še do raznih služb od prijavno-informacijske do službe za mednarodno sodelovanje.

2. Univerza v Mariboru
Ta univerza se najlepše predstavi kar sama: »Univerza v Mariboru zagotavlja kvalitetno post­sekundarno izobraževanje v izbranih disciplinah v okviru svojih zmožnosti vsem kvalificiranim posameznikom in ga neločljivo povezuje z znanstvenim, predvsem temeljnim raziskovalnim delom. Izobraževanje poteka v študijskih programih, ki so ali del ‘Nacionalnega programa visokega šolstva’ in jih financira R Slovenija iz svojega proračuna ali so ponujeni na trgu blaga in storitev in se financirajo iz neproračunskih virov in šolnine.« Njeno spletišče postreže s povezavami na vse fakultete in seveda podrobno seznanja z raziskovalnim delom, mednarodnim sodelovanjem, univerzo on-line in podobnim. Domača stran obvešča o aktualnih dogodkih, kot so seminarji, seje in tekmovanja v znanju. Na voljo je tudi oglasna deska.

3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo zagotavlja nujne pogoje za ohranitev znanstveno-tehnološke dejavnosti in spodbuja vključevanje slovenske znanosti v evropske in mednarodne tokove, hkrati pa povezuje znanstveno-tehnološke potenciale s ključnimi nosilci gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije ter podpira tista področja raziskovanja, ki krepijo osnovo slovenskega gospodarstva in spodbujajo njegovo mednarodno konkurenčno sposobnost ter razvijajo nacionalno kulturno in naravno dediščino. Na spletišču ministrstva se vam bo najprej predstavil minister sam in vas povabil na forum z aktualno temo, na vpogled pa so tudi aktualni predlogi zakonov. Na domači strani so še novice o javnih razpisih, slovesnostih, novinarskih konferencah, objavah prostih delovnih mest ter obvestila in okrožnice.
Kazalo, ki vam bo odprlo pot do posameznih področij, boste našli povsem na dnu strani, omogoča pa povezave do podrobnih informacij o strukturi <I>Ministrstva, Športa, Znanosti in Šolstva<I>, investicijah, publikacijah, mednarodnem sodelovanju, razpisih, organizaciji šolstva pri nas, izobraževanju odraslih, vseživljenjskem učenju, zakonodaji, financiranju in podobnem. Na voljo so tudi vsakršni obrazci.

4. Državni izpitni center
Državni izpitni center je osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih v Sloveniji. Pripravlja, organizira in izvaja torej maturo in poklicno maturo, skupinsko preverjanje znanja v 8. razredu osnovne šole, nacionalne preizkuse znanja v devetletni osnovni šoli, preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti, zaključne izpite ter izpite iz tujih jezikov za odrasle. Ob tem ureja izpitno gradivo, kataloge, zbirke in analize izpitnih nalog. Na njihovem spletišču se nahajajo vse informacije o maturah, skupaj s pravilniki, koledarjem, predhodnimi preizkusi in obvestili (gradiva, statistika in podobno), ter drugih omenjenih preizkusih znanja, predstavita pa se tudi založba in knjižnica centra.

5. Center RS za poklicno izobraževanje
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 ustanovila vlada, soustanovile pa Gospodarska ter Obrtna zbornica Slovenije. Center opravlja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Spletišče poleg podrobnejše predstavitve ponuja še podrobne informacije o posameznih strokovnih področjih (ekonomija, arhitektura, frizerstvo, lesarstvo itd., tu so še »posebne potrebe« in »predšolska vzgoja«), obvestila in podatke o razvojnem programu, poklicnih standardih, certifikatih, mednarodnem sodelovanju, posebne strani pa so namenjene tudi učiteljem.

6. Ko se pri študiju zalomi
Študentski servis na tem spletišču predstavlja institucije, ki ponujajo razmeroma udoben izhod iz težav oziroma pridobitev izobrazbe VI. ali VII. stopnje za vse tiste študente, ki so iz takih ali drugačnih razlogov pustili srednjo šolo ali študij na polovici in se sedaj tepejo po glavi, zakaj da niso bili bolj vztrajni. Pri skoraj tridesetih ponudnikih znanja si lahko pridobite poklic elektronika, komercialista, poslovnega sekretarja, gostinca, ustnega higienika in še marsikaj.

7. Zavod za tehnično izobraževanje
Spletišče zavoda, ki kratico ZTI predstavlja tudi kot »Znanje, Tradicija, Izbranost«, obvešča o tekočih izobraževanjih, novih zakonih, javnih naročilih, kongresih in podobnem, v sklopih <I>Poklicno izobraževanje in usposabljanje,
Zakonsko predpisana znanja, Strokovno usposabljanje, Poslovanje, Tehnologije, Kakovost, Zdravje in preventiva, Storitve, Jeziki in komunikacija<I> ter <I>Kozmetika in frizerstvo<I> pa podrobneje predstavljajo svoje programe (stopnja izobrazbe, pogoji za vpis, trajanje in potek izobraževanja in podobno). Ponujajo tudi prekvalifikacije in diferencialne programe.

8. Slovensko izobraževalno omrežje
Slovensko izobraževalno omrežje je začelo rasti oktobra 1995 z namenom, da poveže strežnike z izobraževalnimi vsebinami in tako olajša dostop do ponujenih gradiv. Tu se zato zbira in v številne kategorije razporeja vse, kar diši po izobraževanju — od tekmovanj v znanju, izobraževanja na daljavo, programskega orodja za učenje, razpisov, posebnih strani za starše, učitelje in vzgojitelje, zabavnih kvizov in ugank pa do predstavitve strokovnih šol in drugih izobraževalnih ustanov pri nas. Uporabniki spletišča lahko postanejo sodelavci tako, da zanimive izobraževalne naslove vnesejo v katalog naslovov.

9. Gospodarska zbornica Slovenije
S sprejemom novega zakona si je gospodarstvo znova zagotovilo pravne podlage za prevzemanje odgovornosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja. V delo GZS so vključena vsa združenja in prek njih več kot tristo strokovnih sodelavcev iz gospodarstva, ki naj bi zagotovili, da bodo v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja tiste vsebine, ki jih gospodarstvo potrebuje za zagotavljanje razmer za razvoj.
Služba za izobraževanje GZS ugotavlja potrebe po kadrih, sodeluje pri pripravah nomenklatur poklicev in poklicnih standardov, povezuje aktivnosti posameznih strokovnih združenj in območnih zbornic ter zastopa interese GZS v nacionalnih organih, ki sprejemajo odločitve na tem področju. Spletišče ponuja informacije o predpisih, izpitnih katalogih, gradivih za pripravo, pravilnikih, izobraževalnih centrih, programih usposabljanja, pripravništvih ter poklicnih standardih vseh področij dela.

10. Univerza za tretje življenjsko obdobje
Dokaz, da ljudem znanja ni nikoli dovolj, so t. i. univerze za tretje življenjsko obdobje, katerih moto je »Širimo obzorja, združujemo ljudi«. Tu ne gre več za napredovanje v službi ali nov naziv, pač pa zgolj za ljubezen do znanja. To izobraževalno gibanje temelji na prostovoljnem delu vseh: slušateljev, mentorjev in sodelavcev. Ob izobraževanju starejših si to društvo prizadeva tudi za razumevanje in spremembo položaja starejših ter razvoj vzporednih programov socialnega varstva starejših. Spletišče, ki predstavlja sicer le ljubljansko društvo (ta so organizirana še v okoli 30 drugih krajih), ponuja podatke o svojih ciljih, področjih delovanja, načelih, študijskih programih, raziskovalnih skupinah in poletni univerzi ter obvestila za slušatelje, animatorje in mentorje.

Članki iz iste kategorije: