sreda, 10 julijaNajnovejše novice iz slovenskega spleta

Zavarovalnica Tilia

Zavarovalnica Tilia d.d. tako kot ostale zavarovalnice ponuja tako premoženjska kot osebna zavarovanja. Sredstva vlagajo v nepremičnine, vrednostne papirje in obveznice. Sedež imajo v Novem Mestu, njihova poslovna mreža pa je razpredena po vsej državi.

Novost Zavarovalnice Tilia je njihovo avtomobilsko zavarovanje, kjer premijo plačujemo glede na prevožene kilometre. So tudi prvi pri nas, ki takšno zavarovanje sploh ponujajo. To zavarovanje je namenjeno tistim, ki vozijo malo, vključuje pa avtomobilsko odgovornost ter dodatno zavarovanje voznika. Sporočanje podatkov zavarovalnici poteka karseda enostavno, in sicer kar preko aplikacije, ki so jo razvili za pametne telefone iTilia. S to aplikacijo lahko dostopate tudi do vseh podatkov o ostalih zavarovalnih policah, ki jih imate sklenjene pri njih. Poskrbeli so tudi za mlade voznike, ki lahko pri njih sklenejo samostojno zavarovalno polico, ponujajo pa tudi 15% popust na avtomobilsko odgovornost za mlade družine.

V ponudbi osebnih zavarovanj najdemo tako klasična kot naložbena življenjska zavarovanja ter nezgodno zavarovanje. Imajo tudi paketna asistenčna zavarovanja, kjer nudijo pomoč tako na materialnem kot svetovalnem nivoju doma in v tujini.

V sodelovanju z zavarovalnico ARAG nudijo zavarovanje pravne zaščite, ki je namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam. Zavarovanje krije vse stroške pravnih postopkov, tako odvetniške, notarske, kot tudi stroške sodnih tolmačev, izvedencev ter stroške prič. Zagotavlja tudi polog varščine do vrednosti 100.000EUR.

Paketna zavarovanja MojDom so namenjena lastnikom in najemnikom stanovanjskih, gospodarskih ali počitniških objetkov. Posebej se lahko zavaruje tudi etažna lastnina in stanovanjska oprema. Pri zavarovanju etažne lastnine so zavarovani vsi deli etaže v celoti, od tal pa do stropa ter skupni deli in skupni prostori objekta v katerem se etažna lastnina nahaja.

Pozabili niso niti na poslovneže, saj imajo v svoji ponudbi zavarovanja, prilagojena prav njim. Svoje delovno okolje lahko tako zavarujejo za primer požara, potresa, vloma. Sklene se lahko tudi zavarovanje blaga med transportom, prevoznikom pa je namenjeno zavarovanje kritja prevozniške odgovornosti. Podjetja pa imajo svoje podatke večinoma v elektronski obliki, zato je modro zavarovati računalniško opremo.

Večino zavarovanj lahko sklenemo kar preko spleta, kjer si lahko naredimo vse informativne izračune ter prijavimo nastalo škodo.

 

Članki iz iste kategorije: