torek, 5 decembraNajnovejše novice iz slovenskega spleta

Kaj je kadrovsko svetovanje?

Preden najamete storitev upravljanja delovne sile, je dobro razumeti vse dejavnike, ki vplivajo na privabljanje in zadrževanje delovne sile. Poleg zaposlovanja, vodenja in odpuščanja delavcev boste morali ostati v skladu z državnimi predpisi, ustvariti programe ugodnosti in nadomestil, upravljati plačilne in davčne obveznosti ter vzdrževati moralo, da se izognete izčrpavanju delovne sile. Kadrovsko svetovanje se ukvarja tako z dolgoročnimi strategijami s specifičnimi cilji kot posameznimi taktikami za dosego teh ciljev.

Načrtovanje kadrovanja

Izhodišče za delo kadrovskega svetovanja bi morala biti analiza potreb upravljanja delovne sile določenega podjetja. To vključuje pregled organizacijske sheme, razvoj optimalnih kratkoročnih in dolgoročnih organizacijskih načrtov, pregled skladnosti z zakonodajo, razpravo o proračunu, načrtov za povečanje produktivnosti delavcev ter pregled politik in postopkov podjetja.

Kadrovsko svetovanje

To zahteva razvoj opisov delovnih mest za vsakega zaposlenega in letni postopek pregleda. Pregled praks zaposlovanja, usposabljanja, nadomestil in upravljanja vaših konkurentov vam lahko pomaga bolje pritegniti in zadržati ključne talente.

Razvoj politike

Kadrovsko svetovanje vam pomaga ustvariti vodnik po politikah in postopkih, ki zagotavlja osnovne informacije o uradnih urah, postopkih ob plačilu, vedenju, letnih pregledih, varnosti na delovnem mestu in pritožbah. 

Osnovne storitve

Poleg obsežnega načrtovanja vam lahko kadrovsko svetovanje Advise pomaga obravnavati posebna področja upravljanja delovne sile. Nekateri kadrovski strokovnjaki so specializirani za upravljanje ugodnosti, programe dobrega počutja, varnost in zaščito na delovnem mestu, odškodnine, skladnost z zakonodajo, plačilne liste, usposabljanje, moralo, iskanje vodilnih delavcev in oblikovanje pisarniških prostorov.

Kaj počne kadrovski svetovalec?

Ko se srečate s kadrovskim svetovanjem, lahko ustvarite modularni načrt človeških virov, ki vam omogoča, da individualno obravnavate različna področja glede na vaš proračun. 

Nekatera ključna področja, za katera skrbi kadrovsko svetovanje

Zavzetost zaposlenih

Z anketami in intervjuji lahko merite stopnjo zavzetosti zaposlenih, opredelite in izboljšajte uspešnost pri zavzetosti in zadrževanju zaposlenih. Čeprav je to področje kadrovskega svetovanja široko in zajema strategijo skupnega nagrajevanja, upravljanja uspešnosti zaposlenih, preoblikovanja vodstva in načrtovanja organizacijske strukture, ima večina podjetij zelo specializirane neodvisne prakse.

Aktuarsko delo in upokojitev

Zagotavljanje aktuarskih in administrativnih storitev za upravljanje stroškov in učinkovitosti pokojninskih programov, vključno z določenimi zaslužki in programi z določenimi prispevki.

Članki iz iste kategorije: