sreda, 10 julijaNajnovejše novice iz slovenskega spleta

Pomoč pri pisanju dokumentov

Tokratna ponudba spletarne vam bo v POMOČ PRI PISANJU najrazličnejših dopisov, prošenj, ponudb in tiste vrste dokumentov, pri katerih je treba upoštevati določena pravila – in narediti vtis, saj običajno z njimi nekaj ponujamo; pogosto kar sebe. Navodila za pisanje se zato ne osredotočajo toliko na slovnico, vejice, tvorbo stavkov in podobno, pač pa se posvečajo zgradbi (torej organiziranosti, razporeditvi in medsebojni povezanosti prvin besedila); pravilom, ki so obveljala pri določeni vrsti dokumenta; vsebini – kaj vključiti in predvsem kaj izpustiti; ter obliki, kjer svetuje glede izbire pisav, velikosti, barv, razmikov in drugih elementov.

1. Kako napišem …
… pismo, spomine, dnevnik, znanstveni članek, pritožbo, zahvalo, šalo, pesem in še marsikaj, si oglejte med kopico nasvetov za reševanje vsakovrstnih pisateljskih zagat. Vnosi so zaradi lažjega iskanja razporejeni v osem kategorij: Tehnika pisanja (slovnica, pogoste napake, ločila …), Osebni dnevniki, spomini in pisma, Profesionalna korespondenca, Leposlovje, Poezija, Pisateljska blokada in navdih, Profesionalno pisanje ter Splošni nasveti za pisanje. Navodila so podana pregledno, razumljivo in — kjer je to smiselno — po korakih.

2. Oblikovanje dokumentov
Uradna korespondenca sledi svojim zakonitostim in tudi s poznavanjem le-teh lahko pokažemo svojo profesionalnost. Pri Tehniški založbi Slovenije so na splet in ogled postavili navodila za oblikovanje najrazličnejših dopisov (datoteka je v formatu .pdf). Kot primer takšnega dopisa so avtorji izbrali prošnjo za delo. V sliki in besedi pokažejo, kam sodijo naslovi pošiljatelja in prejemnika, kraj in datum, podpis ter drugi elementi. Posveti se tudi razmikom, ločilom, razmestitvi elementov in drugim oblikovnim vidikom. Na koncu podaja še navodila za oblikovanje uradnih elektronskih sporočil.

3. Seminarska naloga
Skrbno sestavljeno besedilo (iz katerega smo si sposodili v uvodu omenjeno definicijo zgradbe strokovnega dela v pisni obliki), ki je odličen vzorec preglednega, strukturiranega pisanja, vas bo popeljalo skozi vse prvine besedila — od naslova, kazala in osnovnega besedila do prilog, opomb in drugih elementov. Vsebuje tudi napotke, kako ravnati pri dolgih naslovih, kdaj uporabljati rimske številke in druge oblikovalske prijeme. Vsebinski del razčleni na posamezne korake dela, ki jih je tako lažje obvladati. Tu so primeri podajanja referenc v različnih medijih (knjige, revije, elektronski viri itd.), za konec pa še beseda ali dve o predstavitvi seminarske naloge.

4. Življenjepis
V različnih državah veljajo različna pravila glede oblike življenjepisa, zato se avtorji spletišča osredotočajo na glavne značilnosti, ki se jih mora držati vsakdo, ki se poteguje za službo. Po točkah boste izvedeli, kaj je CV (lat. Curriculum Vitae), kakšen mora biti vrstni red informacij in kaj sploh vključiti vanj, kako razporediti besedilo na straneh, kakšno pisavo uporabiti in podobno. Sledijo navodila za sestavo spremnega pisma, navodila za izpolnjevanje obrazcev in nasveti za pripravo na razgovor.

5. Govor
Začetek govora (kot tudi mnogih drugih pisnih vsebin) je tako pomemben, da mu naš svetovalec namenja prav posebno pozornost. Zakaj ne bi govora začeli s šalo? Avtor navede razloge, zakaj tega nikakor ne smemo storiti, in predlaga, da jo nadomestimo z zgodbo oziroma anekdoto. Izvemo tudi, kaj poslušalstvo pričakuje od slehernega govornika, in kako to najbolje izkoristiti (tudi tako, da jim tega ne damo!). Posebej se posveča temu, česa si kot govorec ne smemo privoščiti; denimo citatov na začetku, izrabljenih fraz, govorjenja o nastajanju govora in podobnem. Pri vsebini obdela še druge vidike govora: cilj (želimo zabavati, poučevati, pripovedovati?), stališče (komu govorimo in v čigavem imenu), poante, potek, razpoloženje govora. Na voljo so tudi pomagala, ki govor poživijo in okrasijo.

6. Zapisi s potovanj
Nasveti založnikov, ki živijo od popotniške literature, so vsekakor vredni posluha, saj ti dobro vedo, kaj ljudje berejo, predvsem pa, zakaj. Čeprav je čar tovrstnih člankov in knjig prav v tem, da doživljamo tuje kraje skozi čutila različnih ljudi z različnimi pristopi, pa imajo dobri popotni pisci nekatere skupne značilnosti. Eno izmed glavnih pravil se glasi: ne pišite o sebi! Bralec mora neznani svet spoznati skozi vaše oči, ne pa le brati o tem, kaj ste videli. Izogibati se je treba opisovanju po korakih, vnesti tudi dojemanje in odzive drugih ljudi, izjemno pomembne so podrobnosti, ki opisu vdihnejo življenje. S pomočjo teh in še mnogih drugih nasvetov boste eksotične kraje lahko prinesli v marsikateri domač naslanjač.

7. Ljubezensko pismo
Tudi pri pisanju ljubezenskih pisem na nek način ponujamo sebe oziroma skušamo vzbuditi zanimanje zase. Spletišče, s katerim si lahko pomagate, da boste pri tem čim bolj učinkoviti, vas bo pričakalo z besedami: »Ljubezenska pisma najpogosteje hranimo in najpogosteje sežigamo.« Seveda tista, ki pustijo vtis. Pismo mora biti kajpada napisano iz srca in z lepo pisavo (avtor celo ponuja v razmislek idejo, da bi poiskali nekoga, ki obvlada kaligrafijo), med nasveti pa boste našli tudi tega, da nikar delati slovničnih napak – za nobeno ceno v pismu ne sme biti sledi o malomarnosti. Ponuja tudi 38 besed, posebej primernih za take priložnosti; te so sicer v angleščini, a ustreznih blagozvočnih slovenskih prevodov zagotovo ne bo težko najti.

8. Citati za vsako priložnost
Citati se podajo skoraj vsakemu malce bolj neformalnemu besedilu. V bistrih glavah se že tisočletja porajajo modre misli, ki popestrijo pripoved ali voščilo. Pričujoče spletišče ponuja obsežno zbirko. Citati so za lažje iskanje najprimernejšega razvrščeni po avtorjih, temah (čas, ljubezen, sreča, …), citatih iz literature ter citatih za posamezne priložnosti (nova služba, rojstvo otroka, …). Če se želite samo malce napasti ob domislicah, pa kliknite na povezavo z naključno izbranimi primerki (Random Quotes) — in uživajte.

9. Angleščina v člankih
Vse pogosteje se srečujemo s potrebo po (pisnem) sporočanju v tujem jeziku, največkrat v angleščini. Na tem spletišču je pomoč pri jeziku samem del navodil za pisanje znanstvenih poročil. Zato boste tu našli nasvete o besednjaku, definiranju izrazov ter pisanju števil, ob tem pa še pravila za postavljanje vejic, ujemanje osebka z glagoli, tvorbo odvisnih in neodvisnih stavkov, uporabo trpnika in tvornika in podobno. Pri vsebini so zelo uporabni nasveti v obliki niza vprašanj, ki vam bodo pomagala pri zasnovi poročila.

10. Prijava na razpis za delovno mesto
»Kako napisati prijavo, ki bo vzbudila zanimanje delodajalca, da me bo povabil na razgovor?« na začetku strani sprašujejo avtorji spletišča. V odgovor nato ponudijo navodila za zbiranje informacij o (morebitnem) delodajalcu, splošno shemo prošnje ter štiri vzorčne prijave (posebej za primere, ko je delovno mesto razpisano, in za primere, ko ni), ter še številne splošne napotke. Na koncu pa najdragocenejši nasvet: Bodite vztrajni …

Članki iz iste kategorije: