sreda, 10 julijaNajnovejše novice iz slovenskega spleta

Streha nad glavo

Sezona gradnje in prenavljanja stanovanj je v polnem teku, zato smo tokratno spletarno naslovili STREHA NAD GLAVO.

V njej predstavljamo deset osrednjih slovenskih spletišč, na katerih je mogoče najti najrazličnejše informacije o postopkih pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, nakupu in prodaji nepremičnin, gradnji klasičnih in montažnih hiš, obnovitvenih delih in praktične napotke za samograditelje. Nekaj vrstic je namenjenih tudi literaturi s tega področja.

 
1. Zakoni in statistika
Naša država je znana po (pre)številnih zakonih, ki poleg tega doživljajo še nenehne spremembe in dopolnitve. Zato je toliko bolj hvalevredno, da je taista država poskrbela, da lahko kdor koli na enem mestu na internetu najde vso veljavno zakonodajo s področja gradbeništva iz registra predpisov Republike Slovenije: zakone, temeljne uredbe, pravilnike, odredbe, kodekse in sezname standardov. Med njimi je seveda tudi uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1) zakona o graditvi objektov.
Za marsikoga pa bodo dobrodošli z gradbeno dejavnostjo povezani statistični podatki (od leta 2001 naprej), ki jih na strani www.stat.si/tema_ekonomsko_gradbenistvo.asp objavlja Statistični urad RS.
 
2. Inštituti, centri in združenja
Predhodnik današnjega Zavoda za gradbeništvo Slovenije je bil Gradbeni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 1949. Tri leta pozneje ga je vlada preimenovala v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK), leta 1994 pa se je reorganiziral v dva nova pravna subjekta: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki po sklepu vlade predstavlja osrednjo slovensko inštitucijo za gradbeništvo, in javni zavod, ki se je preimenoval v Gradbeni inštitut ZRMK, Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Pod isto streho kot Gradbeni inštitut deluje tudi Gradbeni center Slovenije – informacijski, svetovalni in izobraževalni center za investitorje, graditelje, uporabnike in upravitelje gradbenih objektov in naprav.
Ob naštetih spletiščih ne gre prezreti Informacijskega spleta za graditeljstvo, ki na enem mestu ponuja informacije o dogajanju na področju graditeljstva v Sloveniji in tujini, in slovenskega gradbenega grozda, ki je gospodarsko interesno združenje za podporo tehnološkemu razvoju, konkurenčnosti ter trajni poslovni uspešnosti članic grozda na domačih in tujih trgih.

3. Pravni nasveti
Vsi tisti, ki nimajo prave volje ali časa za brskanje med zakoni, potrebujejo pa zgoščen in razumljiv pregled postopka gradnje lastne hiše od iskanja parcele do vselitve, bodo na tem spletišču našli prav to, poleg kopice uporabnih nasvetov glede zbiranja potrebne dokumentacije, dovoljenj in soglasij pa še strukturo posameznih stroškov, ki jo je treba poznati, če želimo določiti strukturo cene gradnje objekta.
V primerjavi s prejšnjimi časi, ko je bilo treba imeti gotovino za nakup, gradnjo ali obnovo nepremičnin v žepu, danes večina graditeljev izkorišča (bolj ali manj) ugodne možnosti posojil oziroma kreditov, ki jih ponujajo razni skladi in banke. Nekaj osnovnih informacij na to temo je zbranih na naslovu www.stanovanjskikredit.si/.

4. Trgovanje z nepremičninami 1(SLONEP) , 2(nepremicnine si21) , 3(nepremicnine.net)
Nepremičnine so življenjska investicija, ki jo spremlja kar nekaj težav in še več lepega. Spletišče SLONEP je v tem pogledu pravi vodič po nepremičninah, ki vam bo po besedah avtorjev v pomoč od trenutka odločitve za nepremičninski posel, v obdobju, ko boste urejali nov dom, pa do trenutka zavarovanja nove lastnine. Podatki, ki se nanašajo na nakup, najem, prodajo in oddajo nepremičnin, so pregledno razvrščeni po kategorijah, dodani pa so tudi pravni nasveti in še mnogo drugega.
Oblikovalci spletišča nepremicnine.si21.com/ so se stvari lotili nekoliko drugače. Sestavili so abecedni seznam slovenskih nepremičninskih agencij, pregled novogradenj, podatke o montažnih hišah ter koristne pravne in druge nasveti glede pridobivanja ustreznih dokumentov. Zelo dobrodošla so še poročila s sejmov, pa praktični nasveti in rubrika Novice, v kateri lahko med drugim spremljate usodo novega slovenskega zakona o evidentiranju nepremičnin in prizadevanja naše države, da končno zagotovi ustrezno urejene podatkovne zbirke oz. že dolgo obljubljani register nepremičnin.
Tretje veliko domače spletišče, ki se ukvarja z nepremičninami, ima naslov www.nepremicnine.net. Njegovo jedro sestavljajo oglasi, na voljo pa so tudi drugi koristni podatki.

5. Portala o gradnji 1(PeG) , 2 (gradimo.com)
Gradbeni portal PeG je najbolj sistematična in celovita zbirka aktualnih informacij s področja graditeljstva v Sloveniji. Dnevno je dostopen na spletnih staneh, enkrat na leto pa izide tudi na zgoščenki. Strokovno zbrane, urejene in redno osveževane informacije o gradbenih materialih, izdelkih, ponudnikih gradbenih storitev, javnih razpisih, predpisih in pravilnikih, tehničnih detajlih itd. so namenjene predvsem projektantom, arhitektom, gradbenikom, strojnikom, projektnim vodjem in inženiringom, pa tudi študentom tehničnih smeri. Tudi na portalu Gradimo, ki smo ga omenili že pod prejšnjo točko, ponujajo izčrpen pregled gradbenih storitev, materialov in postopkov pri zbiranju dokumentacije. Kopici dobrodošlih informacij so dodane bogate izkušnje graditeljev, praktični nasveti mojstrov, pravna pojasnila, poročila s sejmov, predstavitev novosti, objave razpisov itd.

6. Montažne hiše
Gre za še en pododdelek prejšnjega portala, ki je posvečen izključno podatkom v zvezi z izbiro in gradnjo montažne hiše. Že takoj na uvodni strani vas pričaka preprost iskalnik, ki vas usmerja do iskanih informacij. Med podatki najdete glavne razloge za in najpogostejše pomisleke proti montažnim hišam, glavne ponudnike, nasvete glede vzdrževanja tovrstnih objektov in še mnogo drugega.

7. Energetika 1 (aure), 2 (Euro Info Center Maribor), 3 (energetika.net)
Dejavnosti Agencije za učinkovito rabo energije (AURE) so usmerjene v spodbujanje učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije ter soproizvodnje toplote in električne energije. Na njihovem spletišču najdete razpise, projekte in zakonodajo in številne druge koristne informacije s področja učinkovite rabe energije. Na drugem naslovu, ki ga omenjamo, lahko preberete, da je Euro Info Center Maribor začel prejšnji mesec izvajati mednarodni projekt na področju sanacije stavb in energetsko učinkovite gradnje ter da je Evropska komisija že sprejela akcijski načrt za povečanje uporabe biogoriv in biomase v EU. V njem se zavzema za večjo uporabo alternativnih virov energije v gozdarstvu, poljedelstvu in iz odpadnih materialov pri proizvodnji električne energije. Tretji ogleda vredni portal z energetiki posvečeno vsebino je dostopen na naslovu www.energetika.net

8. Naredi sam
To je prva slovenska spletna stran, kjer lahko najdete informacije, ki so kakor koli povezane z nastajanjem izdelkov v domači delavnici, s samogradnjo manjših naprav in objektov, z opravili zunaj hiše, pa tudi z informacijami o delih, ki navdihujejo lastno ustvarjalnost. Njeni oblikovalci jo nameravajo v prihodnosti še razširiti, dopolniti s forumom itd.

9. Literatura
Ko se znajdemo pred strokovnim vprašanjem, na katero ne poznamo odgovora, ko smo postavljeni pred izbiro ali nakup gradbenega materiala, notranje opreme in drugih izdelkov, si je pač treba pomagati z ustrezno literaturo. Nekaj tovrstnih tematsko zasnovanih priročnikov lahko naročite na slovenskem viru za gradnjo in opremo AMBIENT online oziroma pri Slovenskem informacijskem spletu za graditeljstvo, precej koristnih nasvetov pa ponuja tudi revija Hiše, o kateri lahko več izveste na naslovu.
Razred zase je 576 strani obsegajoči Gradbeniški priročnik, ki je pred kratkim doživel tretjo, prenovljeno in dopolnjeno izdajo. Ker je izšel pri Tehniški založbi Slovenije, ki izdaja tudi revijo Življenje in tehnika, ga njeni naročniki lahko dobijo z 20-odstotnim popustom!

10. Esej o gradnji družinske hiše
Glede na vsebino bi ta podrobni in s fotografijami bogato opremljeni opis poteka gradnje družinske hiše izpod tipkovnice Mirana Hladnika mirne duše uvrstili med priročnike za graditelje oziroma pod točko 9, vendar pa si spričo zanimivega pristopa in izvedbe zasluži ločeno omembo. Zaradi številnih avtorjevih dobrih in seveda tudi slabih izkušenj, duhovitih komentarjev, nasvetov in opozoril bo v nenadomestljivo pomoč marsikomu, ki se odloča za gradnjo svoje hiše.

Članki iz iste kategorije: